Taith Gwin Cymru
Tintern Parva Vineyard
Tintern Parva Vineyard
White Castle Vineyard
White Castle Vineyard
Llwybr Vine CymruLlwybr Vine Cymru

GWINOEDD O SAFON EITHRIADOL DIOLCH I'R GWŶR A'R GWRAGEDD SY'N BYW I'W GWAITH DRWY'R FLWYDDYN GRON

Gwinoedd o ansawdd eithriadol diolch i'r menywod a dynion sy'n taflu eu calonnau, penaethiaid a eneidiau yn eu gwaith drwy gydol y flwyddyn.

Y gorau o winllannoedd Cymru Mae gwinllannoedd arobryn o Gymru wedi eu grwpio gyda'i gilydd i greu Cymdeithas Gwinllannoedd Cymru i hyrwyddo y sector gwin tyfu yng Nghymru.

Cymru yn prysur ddatblygu enw da ar gyfer gwinoedd o ansawdd rhagorol. Mae gwaith caled viticulturists ymroddedig o Ynys Môn i Sir Benfro ac ar draws i Sir Fynwy yn cael ei gwobrwyo gyda gwobrau cenedlaethol a rhyngwladol o fri, sydd wedi creu penawdau a rhoi Cymru ar y map gwin byd.

Gwinllannoedd Cymru yn cynhyrchu tua 100,000 o boteli o win bob blwyddyn ac mae llawer o ymwelwyr yn croesawu ar gyfer teithiau gyda sesiynau blasu fel rhan o Llwybr Gwin Cymru. Mae'n ffordd wych i viticulturists i rannu eu brwdfrydedd ac i ymwelwyr ddysgu am y broses gwneud y gwin cyflawn. Ewch i ymweld â gwinllan a blasu'r ansawdd.