top of page

YMUNO Â'R WVA

Sut i Ymuno â Chymdeithas Gwinllannoedd Cymru
 

Os oes gennych winllan yng Nghymru, neu os ydych yn bwriadu plannu un, neu os oes gennych ddiddordeb neu gysylltiad â gwinllannoedd a gwinoedd Cymreig ac yr hoffech fod yn a aelod o Gymdeithas Gwinllannoedd Cymru, mae angen i chi ymuno â WineGB a dewis Cymru fel eich rhanbarth.

I wneud hyn, dilynwch y ddolen isod lle cewch wybodaeth lawn am fanteision aelodaeth a ffurflen i'w chwblhau a'i dychwelyd.

https://winegb.co.uk/join-ni/

bottom of page